Truyện Teen

Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính~

5
Chương 55 15 Tháng Một, 2022
Chương 54 15 Tháng Một, 2022

Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

5
Chương 166 8 Tháng Một, 2022
Chương 165 8 Tháng Một, 2022

Đông Ấm (12 Chòm Sao)

5
Chương 111 28 Tháng Mười Hai, 2021
Chương 110 28 Tháng Mười Hai, 2021